Det kommer finnas olika seminarium under dagen. Du har möjlighet att delta på tre av dessa. 

OBS anmälan krävs i informationstältet. Först till kvarn.

 

 

Leve demokratin

Tid: 10:30-11:30

Lokal: Spoven

Antal platser: 100

Föreläsare: Calle Nathansson (VD folketshus och parker) & Anders Rydell (författare)

Hur mår vår demokrati? Låt oss vända oss till historien och finna exempel på när demokratin tidigare slagit fel. Kan vi känna igen dagens utveckling i de historiska skeendena?

Som komplement till föreläsningen visar vi Utställningen Leve Demokratin visar vad som hände i Tyskland efter första världskrigets slut 1918. För det som hände ledde till att nationalsocialisterna kunde ta makten 1933. Ett demokratiskt land blev till en diktatur som utförde ett av historiens största brott mot mänskligheten: Förintelsen.

I dagens debatt hörs ofta varnande ord om att vi är på väg åt samma håll som i 1930-talets Europa. Stämmer det? Populistiska/nationalistiska politiska rörelser är på frammarsch i Europa och USA. Kan det jämföras med utvecklingen av populistiska partier på 20–30 talet i Europa?

Det går inte riktigt att jämföra situationen efter första världskriget med dagens utveckling i Sverige och världen. Men vi kan dra vissa lärdomar. Demokratin kan inte tas för given i Sverige utan måste ständigt vårdas och återerövras för att hållas levande.


Grupp och förändringsprocesser.

Tid: 10:30-11:30

Lokal: Dungen

Antal platser: 60

Föreläsare: Linda Olsson pedagog och föreläsare på Medlefors folkhögskola.

Linda Olsson Medlefors Folkhögskola

Linda Olsson Medlefors Folkhögskola

Förändringar i grupper kan upplevas läskigt och ibland kan det upplevas som att vi förlorar ett sammanhang eller att det är nytt och spännande.

När grupper förändras reagerar vi olika. Under föreläsningen kommer vi att fokusera på vad som händer i dynamiken när en grupp förändras samt på de mekanismer som påverkar. Hur kan vi hantera förändringar? Hur lär vi känna vårt eget förändringsmönster och hur kan vi stötta varandra när vi drabbats?

Seminariet genomförs av Medlefors folkhögskola i samverkan med ABF Skellefteå.


Välbefinnande på arbetet

Tid:10:30-11:30

Lokal: Ugglan

Antal platser: 30

Föreläsare: Anneli Nygren, hälsovägledare, arbetar som föreläsare och pedagog på Medlefors folkhögskola

Vi tillbringar en stor del av vår tid på arbetet. Det finns mycket vi kan göra för att behålla eller till och med öka vår arbetsglädje och energi i arbetslivet.
Detta är en föreläsning för att lyfta fram och påminna om de faktorer som stärker, bidrar till gemenskap och ökar motivationen att gå till arbetet.
Vad kan du själv göra de dagar då motivationen sviker eller om du märker att den sviktar hos dina närmaste kollegor?

Seminariet genomförs av Medlefors folkhögskola i samverkan med ABF Skellefteå.


Vårt klimat och miljö!

Tid: 12:30-13:30

Lokal: Dungen

Antal platser: 60 st

Föreläsare: Kjell Sundström lång bakgrund som handledare inom fackföreningsrörelsen och brinner klimat och miljö frågor.

Kjell Sundström

Kjell Sundström ABF Skellefteå

 

Föreläsningen klimat och miljö handlar om vår forntid – nutid- framtid från ett vetenskapligt perspektiv och syftar till att få oss att inse att historien är bästa förutsägelsen för framtiden på den jord som vi alla är beroende av, människor och djur. Att vi alla har ett ansvar att värna vår världs skönhet och livsformer. Vi behöver planeten den behöver inte oss.

 

 


 

 

Gör din röst hörd!

Tid: 12:30-Ca:14:00

Lokal: Spoven

Antal platser: 80

Föreläsare: UngHästen

 

Hur ska vi i demokratisk anda arbeta för att göra den svages röst hörd?

På Kulturslaget kommer UngHästen att spela specialskrivna scener, utifrån temat för dagen, som ni deltagare aktivt får påverka genom att, enskilt och i grupp, själva ta ställning, komma med synpunkter och förslag på lösningar.

UngHästen är en del av Västerbottensteatern och använder teater som pedagogisk metod för att diskutera svåra och känsliga ämnen. UngHästen levererar inga färdiga svar utan öppnar upp för diskussion.

 

 

 

Med Gör din röst hörd! vill ABF bidra till att öka människors möjligheter att själva kunna påverka sina liv. Det är en flerårig satsning där vi genom studiecirklar och kulturarrangemang ger individer nödvändig kunskap för att göra sina röster hörda och ta plats i samhället.

Målet är att människor ska kunna se kopplingen mellan sin egen vardag och på bästa sätt komma till tals och påverka det som står dem närmast om hjärtat – där vi vill slå vakt om demokratiska värden och rätten att få vara olika.

ABF är en förändringskraft för ökad jämlikhet och en mer deltagande demokrati. Vårt engagemang sträcker sig från den enskilda människans vardag till ett gemensamt arbete för en hållbar värld. Genom lokala sammankomster i stadsdelar, bostadsområden, gles – och landsbygd runt om i landet kan alla vara med och förändra.

Ju mer kunskap och insikt om vikten av att engagera sig desto större möjlighet har vi att motverka främlingsfientliga, rasistiska eller på andra sätt exkluderande krafter att ta större plats i Sverige.

Det är vår övertygelse att ett samhälle som håller ihop också är ett bättre samhälle för oss alla och som driver vårt arbete framåt. Genom att organisera, bilda och påverka kan vi fortsätta arbetet för att göra en annan värld möjlig.


EJ klart!

Tid: 12:30-13:30

Lokal: Ugglan

Antal platser: 30

Föreläsare: ??

 

 


Arbetsglädje som smittar

Tid:15:00-16:00

Lokal: Spoven

Antal platser: 100

Föreläsare: Ann-Charlotte Pavval & Ann-Helen Häggrud

Vad är det egentligen som har betydelse för vår arbetsglädje och vilka positiva effekter uppstår när man jobbar aktivt med att stärka arbetsglädjen? Vilken roll har våra hjärnor i detta och hur hjälper eller stjälper de oss? Detta är några av frågorna Anncha och Ann-Helen kommer att prata om under föreläsningen.

Ann-Helen Häggrud Medlefors FHSK

Ann-Charlotte Pavval Medlefors FHSK

Seminariet genomförs av Medlefors folkhögskola i samverkan med ABF Skellefteå.


Berättar byrån.

Tid: 15:00-16:00

Lokal: Dungen

Antal platser: 60

Föreläsare: ?


Ej klart.

Tid: 15:00-16:00

Lokal: Ugglan

Antal platser: 30

Föreläsare: ?