Lärstilar
Kristina Landström
Lyssna, se eller göra…
Hur koncentrerar jag mig, bearbetar och minns ny/eller svår information?
Vi alla har olika lärstilar, alla lär sig tex inte genom att sitta stilla och lyssna.
Denna föreläsning utgår framför allt från Dunn o Dunn´s lärstilsmodell.
Vilka förutsättningar passar var o en?
Är du impulsiv eller reflekterande? Genom vilka sinnen tar du bäst till dig nya kunskaper?
Ansv: Kristina Landström.

 

Att ta de svåra samtalen då fejk news och främlingsfientigthet påverkar.

Att hantera svåra samtal i en tid då falska nyheter och rasism påverkar
Just nu befinner vi oss i en tid när få saker diskuteras så mycket som invandring, migration och flyktingpolitik. En fråga återkommer ofta: ”Hur ska vi ha råd med vård, skolor och sjukvård när vi tar emot flyktingar?”
Det kan vara svårt att hantera debatter eller påståenden som utgår från den här tankegången eller grövre påståenden.
Övergripande info

Seminarium tar cirka 1,5 timmar inklusive samtal och är upplagd så att deltagarna ser en filmad föreläsning med Sonja Schwarzenberger. Därefter tar Linda Lif över som samtalsledare.
Filmen är 25 minuter lång och är upplagd med en inledande föreläsning på cirka 15 minuter då Sonja beskriver metoden – att hantera svåra samtalsfrågor utan att fastna i en argumentation.
Sonja visar några fakta kring kostnader i samhället och falska nyheter påverkar för att exemplifiera hur vi styrs känslomässigt mer än faktamässigt. I de tre övningarna som avslutar filmen får deltagarna testa och träna metoden
Ansvarig: Linda Lif

Mindfulness som förhållningssätt i livet.
Ett seminarium som handlar om vad mindfulness är, hur det fungerar och hur det kan användas.
Nutidens människa befinner sig i en oändlig ström av stimuli och krav. Med mindfulness kan vi hjälpa vår hjärna att fungera optimalt, främja din egen utveckling och kunna njuta mer av livet.
Även inslag av praktiska övningar.
Ansvarig: Linda Olsson Medlefors.

 

 

 

 

 

Att starta och driva nya mötesplatser

Jennie Dielemans Folketshus & parker
Det finns ett stort intresse bland människor runtom i hela landet att starta och driva egna mötesplatser för kultur, bildning och organisering. Men att starta en ny mötesplats är inte lätt. Inte heller att driva en redan befintlig. Det är många detaljer att sätta sig in i och mycket kunskap som krävs.

Monica Widman-Lundmark ABF Förbundsekreterare.

 

 

Nya organisationer
Hur jobbar för att nå nya grupper och deltagare i vår verksamhet? Hur möter vi upp den nya tidens krav på att vara öppna och moderna organisationer? Jouni Veesa verksamhetsutvecklare och ledare i Exile dance crew samtal om nya föreningar och dess nya uttryck.
Ansvarig: Jouni Veesa

 

 

Vårt klimat och miljö!
Föreläsningen klimat och miljö handlar om vår forntid – nutid- framtid från ett vetenskapligt perspektiv och syftar till att få oss att inse att historien är bästa förutsägelsen för framtiden på den jord som vi alla är beroende av, människor och djur. Att vi alla har ett ansvar att värna vår världs skönhet och livsformer. Vi behöver planeten den behöver inte oss.

Ansvarig: Kjell Sundström

 

 

Jämställdhet
Annica Bloom
Vardagsmakt – Jämlikhet & Jämställdhet
Vad är vardagsmakt och varför behöver vi prata om det? Hur skiljer man på begreppen jämlikhet, jämställdhet, kön och genus?
Kan jag bidra till vardagsmakt genom mitt tänk och mina värderingar kring mångfald?Sedan 1970-talet har jämställdhetspolitiken haft en central ställning i vår samhällsdebatt och vi har idag en tydlig lagstiftning mot diskriminering som ska främja mångfald. Sverige räknas ofta som ett föregångsland inom detta arbete men det finns fortfarande maktstrukturer baserade på genus och normer som vi behöver arbeta för att förändra. Hur kan vi göra det?Begrepp och teorier blandas med frågeställningar och värderingsövningar.