Vi har slagit ihop två arrangemang : ”Ordet Fritt Norr” och ett äldre arrangemang, ”kulturslaget”

Vi har tagit fram en ny logga för ”kulturslaget”, en som är mer inkluderande än den tidigare.

Vi vill att kultursslaget ska bli ett sätt för alla de som vi (ABF) samarbetar med att få visa upp sig och sin verksamhet. Det rör sig om allt från fackförbund och PRO och vidare till etniska föreningar, skateboard, graffitti, musik, hantverk m.m. Allting bygger på att de själva vill ta chansen att synas och att de tycker att det skall bli något roligt. ABF hjälper till att få det hela att hända (som vi alltid gör).

Slutligen, för deltagande under dagen är det en frivillig deltagaravgift. Ni swishar det ni tycker är en lämplig summa eller ber att få en faktura på lämplig summa.